В момента обслужваме само за вземане от място в обекта на ул. Брегалница 52